Àrea d'Acció Social, Igualtat de Gènere i Nova Ciutadania
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h

C. de Tarragona, núm. 83 (Casa del Mar)

correu electrònic: benestar@roses.cat

Projecte +60

En el marc d’aquest programa, els dies 14, 21 i 29 de novembre, van tenir lloc a Ca l’Anita tres tallers participatius destinats a les persones majors de 60 anys de Roses, espais on es va voler obrir un debat per conèixer quina és la visió i reptes de futur d’una generació que, acabada d’entrar o a punt d’entrar en la jubilació, inicia una nova etapa vital amb noves necessitats i inquietuds.

La finalitat de +60 Alt Empordà és obrir un procés de reflexió sobre l’envelliment actiu a la comarca, amb la finalitat d’acordar accions i fer una proposta de recomanacions als ajuntaments per a millorar la qualitat de vida de les persones més grans que resideixen a la comarca. Les generacions que estan envellint a tot Europa comparteixen una característica comuna: valoren extraordinàriament la capacitat d’envellir de forma autònoma i activa. El creixement del nombre de persones que arriben a grans, i l’àmplia diversitat de formes d’envellir accentua i posa de manifest nous escenaris des dels quals caldrà pensar les actuacions adreçades a la població de més edat.

Davant la necessitat de conèixer més a fons quines són les necessitats i perfils de la població major de 60 anys altempordanesa, es va programar el procés de participació que s'ha iniciat a l’Alt Empordà i que va comportar la realització de 3 tallers de participació en cadascun dels municipis que col·laboren en el seu desplegament. A Roses, aquestes sessions van tenir lloc els dies 14, 21 i 29 de novembre, amb una durada de dues hores per sessió (de 16 a 18 h), on van estar convidades a participar les persones del municipi majors de 60 anys.

A través del web del projecte +60 Alt Empordà (www.mes60.cat) es pot accedir a la informació específica sobre el desenvolupament de cadascuna de les sessions de participació dutes a terme en els municipis que l’any passat van col·laborar en el desenvolupament del procés participatiu.

Accions del document