Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Consulta pública prèvia a la modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació de Roses

 

 

Amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes i amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de Modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació de Roses per a la regulació de les places d'aparcament reservades per a persones d'alt grau de discapacitat, d'ús individual i dels vehicles de mobilitat personal, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

 

Presentació d’aportacions

D'acord amb el que s'estableix a l'article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l'elaboració del projecte d'ordenança, per recollir l'opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el document informatiu que s'inclou, fins el dia 15 de novembre de 2019.

 

Presentació de propostes i suggerències

Ompliu el següent formulari per tal que la vostra proposta sigui atesa. 

Accions del document