Participació Ciutadana
Horari d'atenció al públic: 9.30 h a 14 h

Pl. de Catalunya 12 

Telèf.: 972 25 24 00 Extensió 214

Consulta pública prèvia a la imposició de contribucions especials per executar les obres d'urbanització del carrer del Camí Turó de l'Ullastrell

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes, amb caràcter previ a l'imposició de contribucions especials per executar les obres d’urbanització del carrer del Camí Turó de l’Ullastrell, es recapta l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma.

Presentació d’aportacions

D’acord amb el que s’estableix a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es duu a terme una consulta pública, amb carácter previ a l’elaboració del projecte d’ordenança , per recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.

Els ciutadans i les organitzacions que ho considerin oportú, poden remetre les seves opinions sobre els aspectos plantejats en el document informatiu que s’inclou, fins el dia 17 d'agost de 2018.

Aquesta consulta està tancada.

 

Accions del document