Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563

Com sol·licitar plaça escolar?

 

Durant el període de preinscripció les sol.licituds per obtenir plaça escolar a qualsevol de les  escoles i dels instituts de la ciutat  es poden presentar :

 

  1. al centre sol.licitat en primer lloc
  2.  per internet 
  3.  a l'Oficina Municipal d'Escolarització ( OME ).

 

Fora del termini ordinari  i un cop començat el curs escolar , les sol·licituds per obtenir plaça als centres d’educació infantil i primària i d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, s’hauran de lliurar a:

 

l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) mitjançant cita prèvia 

 

Accions del document