Ensenyament
Horari d'atenció al públic: de 9.30 a 14 h. Cal demanar cita prèvia a citaprevia.roses.cat

Plaça de Catalunya, 12 

correu electrònic: ensenyament@roses.cat

 Telèf.:  972 25 24 00  Extensió 563 / 564

Com sol·licitar plaça escolar?

 

Presentació de sol·licituds:

Durant el període d'inscripcions


Cal presentar la sol·licitud de preinscripció per cursar ensenyaments sufragats amb fons públics en els
casos següents:


- Per ser admès/a per primera vegada en un centre.
- Per accedir al segon cicle d'educació infantil (P-3, P-4 i P-5)
- Per canviar de centre.

 La sol·licitud es formalitza amb el formulari que hi ha disponible al web preinscripcio.gencat.cat.

 

Fora del termini ordinari  i un cop començat el curs escolar , les sol·licituds per obtenir plaça als centres d’educació infantil i primària i d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics, s’hauran de lliurar a:

 

l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) mitjançant cita prèvia 

 

Accions del document