Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Subvencions per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes

SUBVENCIONS PER AL MANTENIMENT DE L'OCUPACIÓ EN MICROEMPRESES I PERSONES TREBALLADORES AUTÒNOMES (COMERÇ AL DETALL, RESTAURACIÓ, AGÈNCIES DE VIATGES...) 

 

TERMINI OBERT: DEL 31 DE JULIOL 2020 AL 30 DE SETEMBRE DE 2020 (Atorgament subvencions per ordre de presentació sol·licituds)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posa en marxa una línia de subvencions de 4.369,05€ per persona treballadora de plantilla, (amb un màxim de 3 unitats per sol·licitant) per mantenir l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes que es van veure obligades a suspendre la seva activitat degut a la declaració de l’estat d’alarma o van suspendre la seva activitat degut a una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la facturació (comerç al detall, restauració, estambliments a preu de carrer - gimnasos, agències de viatge, perruqueries...- entre altres. Veure llistat complet)

Beneficiaris:

Microempreses i persones treballadores autònomes donades d’alta al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social o mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu amb domicili fiscal a Catalunya fins a 10 persones treballadores.

 

Requisits:

Empreses que han hagut de suspendre la seva activitat econòmica a resultes de la declaració de l’estat l’alarma i les seves pròrrogues o bé empreses que han suspès la seva activitat a conseqüència d’haver patit una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què l’activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l’any anterior, a conseqüència del Covid19.

Les empreses beneficiàries han de mantenir el 100% de la plantilla que tenien en el moment de la declaració de l’estat d’alarma i s’ha de mantenir com a mínim durant els 12 mesos següents a l’atorgament de l’ajut per al reinici de l’activitat.

Aquest ajut és de concurrència no competitiva: és a dir, a les sol·licituds d’instrueixen per ordre de presentació – es comprova que reuneixen els requisits- i fins a l’exhauriment del pressupost. En cas que s’hagi de requerir a l’entitat sol·licitant per manca o esmena de la documentació essencial de la sol·licitud, es perdrà l’ordre de prelació de la presentació de la sol·licitud.

 

Termini presentació sol·licituds: 31 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020.

 

ENLLAÇ línia de subvenció. Informació i sol·licitud

PREGUNTES FREQÜENTS AJUTS MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

GUIA PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES AJUTS MICROEMPRESES I AUTÒNOMS

Accions del document