Promoció Econòmica
Horari d'atenció al públic: 9.30 a 14 hores

Carrer de Madrid, 1
Tel: 972 152 521
promocioeconomica@roses.cat

Ordenació sostenible i gestió dels accessos al Parc Natural del Cap de Creus

Número de l’actuació: 17

Eix programàtic: Transició verda i sostenible

Descripció:
El municipi de Roses pateix problemes de circulació a l'accés a les platges del Parc Natural que, en situar-se en un punt final i tancat de circulació, provoquen problemes de trànsit importants que afecten també la resta de la població. Així mateix, la intenció dels visitants d'aparcar davant de les mateixes platges, sense que aquests aparcaments estiguin regulats, provoca congestions i situacions de conflicte de pas, apoderament dels marges naturals, hiperfreqüentació de vehicles, augmenta el risc d'incendi i de seguretat ciutadana amb repercussions perjudicials per al medi natural i les persones en general.
Aquesta actuació soluciona un tema de mobilitat persistent en l'accés al Parc Natural del Cap de Creus pel municipi de Roses. Es planteja un nou sistema que pretén millorar la integració de la xarxa d'aparcaments propers als accessos de les platges del Parc. El projecte planteja comptar amb una estructura d'aparcaments en 6 àmbits de l'espai natural amb un total de 152 places per a cotxes i 104 per a motocicletes repartits entre els espais naturals de Punta Falconera, Cala Murtra, Cala Rostella, Cala Calitjàs, Cap Norfeu-Canadell.

Objectius:

Regular i limitar l'impacte de la circulació de vehicles privats al Parc Natural, garantir el pas en tot moment de vehicles d'emergències i serveis, salvaguardar la seguretat ciutadana i controlar el risc d'incendis

Pressupost previst: 742.047 €

Anualitat d'execució: 2022-2023-2024

Estat d’execució: iniciat

Logos Next Generation

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

Accions del document